TESLİMAT VE İADE ŞARTLARI

TESLİMAT VE İADE ŞARTLARI

Mücbir sebep halleri haricinde, satın alınan her ürünün teslimine kadar geçecek süre içerisinde ALICI’ nın sözleşmeden cayma hakkı vardır. İşbu metinde sayılan ilgili mevzuat hükümlerine göre iadesi mümkün olmayan ürünler hariç olmak üzere; satın alınan ürünün ALICI’ ya tesliminden itibaren 14 (ondört) gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. ALICI, cayma hakkını kullanmak isterse; SATICI’ nın Web Sitesi’ nin iletişim bölümünde yer alan e-posta adresine cayma hakkını kullanmak istediğine dair mail göndermesi ile sözleşmeden dönebilir. ALICI, cayma bildiriminin SATICI’ ya ulaştığı tarihten itibaren 10 (on) gün içinde satın aldığı ürünü geri göndermek zorundadır. ALICI ürünü iade ederken, SATICI’ nın ürünü teslim ettiği anlaşmalı kargo şirketi ile iade edecektir. Aksi taktirde iade kargo ücreti ALICI’ ya aittir. Cayma hakkının kullanıldığına ilişkin bildirimin SATICI’ ya ulaştığı tarihten itibaren 14 (ondört) gün içinde; mal veya hizmetin teslim masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeler, ALICI’ nın satın alırken yapmış olduğu ödeme aracına uygun şekilde iade edilecektir. 

29188 sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ‘nin 15. maddesi uyarınca ALICI ile SATICI arasında yapılan aşağıda yer alan sözleşmelerde CAYMA HAKKI KULLANILAMAZ;

  1. a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

  2. b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.
  3. c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

ç)     Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

  1. d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.
  2. e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.
  3. f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.
  4. g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

ğ)     Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.

 

  1. h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

Satışa konu ürünlerin, abonelik kapsamında olmayan basılı dergi/e-dergi olması ve elektronik ortamda anında ifa edilen ve teslim edilen ürünlerden olması sebebiyle; e-derginin ALICI’ nın hesabına tanımlanmasından, basılı derginin ise ALICI’ ya tesliminden sonra CAYMA HAKKI KULLANILAMAZ.