Saatolog.com.tr

Saatolog.com.tr Logo

Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 1. TARAFLAR
SATICI                   :   Saatolog.com.tr
Ünvanı                   :Sami Saat ve Mücevherat Ticaret A.Ş.
Adresi                    :Vadistanbul AVM Açık Alan, Ayazağa Mahallesi, Azerbaycan Caddesi, 3J NO:15 34396 Sarıyer / İstanbul
Telefon ve Fax      :+90 212 559 81 59
Elektronik Posta Adresi                    :bilgi@saatolog.com.tr
Mersis                   :0987-0379-8910-0001
ALICI                       :  Üye Adı
Adı/Soyadı/Ünvanı : Üye Adı ve Soyadı
Telefon                    : Üye Telefon
Elektronik Posta Adresi                     : Üye
 1. SÖZLEŞMENİN KONUSU, SATIN ALINAN ÜRÜNÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ VE ÖDEME
 • 1. İşbu Sözleşme’ nin konusunu; ALICI’ nın, SATICI’ ya ait www.saatolog.com.tr alan adlı internet sitesinden (Bundan sonra “Web Sitesi” olarak anılacaktır) veya bağlı uygulamadan, SATICI’ ya ait ürünlerin satın alınmasına yönelik elektronik olarak sipariş verdiği işbu Sözleşme’de belirtilen niteliklere sahip ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak Kanun ve Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi oluşturur.
 • 2. Satın alınan ürünün temel özellikleri (türü, ne ihtiva ettiği) SATICI’ ya ait internet sitesinde yayınlanmaktadır. Satışı yapılan ürünlerin KDV’li tam bedeli satın alma işlemini yaptığınız sayfada açık bir şekilde yazılıdır.
 • 3. Satın almak üzere olduğunuz işbu Mesafeli Satış Sözleşme konusu malın tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıda gösterilmiştir.
Ürün AdıAdetBirim FiyatToplam Tutar (KDV Dahil)
 • 4. Ürünün cinsi ve türü, miktarı, satış bedeli yukarıda belirtildiği gibi olup, bu bilgiler ALICI tarafından da onaylanmıştır.

Sipariş Tarihi: …………..

Ödeme Şekli : ……………..

Toplam Sipariş Tutarı: ……. TL (KDV Dahil)

 • 5. SATICI ürün ödemelerini aracı kurum (iyzico – https://www.iyzico.com/ ) aracılığı ile tahsil eder. ALICI’ nın tercihine bağlı olarak, ürünün bedeli aracı kurumun izin verdiği ölçüde kredi kartı, banka kartı, ilgili sitedeki bakiyesinden tahsil edilmek suretiyle ödeyebilir. Kredi kartı veya banka kartı ile ödeme yapılması halinde girdiğiniz kredi kartı veya banka kartı bilgileri direkt olarak banka sistemi veya aracı kurum ödeme sistemi ile gerçekleştirildiğinden, SATICI web sitesi üzerinde herhangi bir Kredi Kartı, banka kartı bilgisi kaydetmez. Dolayısıyla kart bilgilerinizin çalınması veya ALICI’ nın herhangi bir zarara uğraması durumunda SATICI sorumlu değildir.
 • 6. Ödemenin Kredi Kartı ile yapılması durumunda; taksitlendirme seçeneği ilgili aracı kurumun (iyzico – https://www.iyzico.com/ ) ve bankanızın sunduğu imkanlar dahilinde değişkenlik gösterir.  Ayrıca ödeme türlerine ilişkin kampanyalar hakkında bankanız veya aracı kurum ile iletişime geçebilirsiniz.
 1. FATURA BİLGİLERİ

            ALICI  :

Adı/Soyadı/ Ünvanı:

T.C. Kimlik/Vergi No :

Adres :

 1. SÖZLEŞMENİN İFASI, TESLİMAT VE İADE
 • 1. ALICI’ nın, işbu sözleşme öncesi okuyup anladığı Ön Bilgilendirme Formu ve işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’ ni satın alma sayfasında yer alan kutucuklar vasıtası ile kabul ederek ödemeyi yaptığı an sözleşme imza tarihi olarak kabul edilir.
 • 2. Satın alınan ürünün basılı dergi, tekstil ve benzeri fiziken teslim edilecek ürünlerden olması durumunda kargo ücreti ve teslimata ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Teslim Edilecek Kişi: …..

Teslimat Adresi : ………

Kargo Ücreti: ……TL

 • 3. Satın alınan ürünün fiziken teslim edilecek ürünlerden olması durumunda ürün bedelinin ödemesinin yapılmasına müteakip, SATICI, siparişin kendisine ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 (otuz) gün içerisinde ALICI’ nın belirttiği adrese teslim etmek zorundadır. Kargo ücreti ALICI tarafından ödenecek olup, kargo bedeli işbu sözleşmenin 4.2. maddesinde belirtilmiştir. Ürünün, anlaşmalı kargo şirketine teslimi sonrası adreste kimsenin bulunmaması sebebiyle iadesi veya farklı kişiye tesliminden dolayı ALICI’ nın ürünü geç teslim alması veya hiç teslim almamasından SATICI sorumlu tutulamaz.
 • 4. Satın alınan ürün e-dergi olan dijital ortamda teslim edilecek ürünlerden olması durumunda; herhangi bir kargo ücreti bulunmamaktadır. ALICI’ nın ürünü satın almasından sonra SATICI, satın alınan e-dergiyi ALICI’ nın üyelik hesabına en geç 30 (otuz) gün içerisinde tanımlayarak; e-dergiyi, kullanılan web browser veya uygulama üzerinden görüntüleyebilmesini, kullanabilmesini sağlayacaktır. Ürünün SATICI tarafından ilgili üyelik hesabına tanımlanması ile teslimat gerçekleşmiş olur.
 • 5. E-dergi satışında ALICI, SATICI’ ya ait web sitesine üye olurken ve sipariş verirken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, ürün tesliminde SATICI’ nın bu bilgilere dayanarak ürünü ilgili üye hesabıyla aktive edeceğini, teslimatları ilgili adrese yapacağını, yanlış hatalı girilen bilgiler sebebiyle SATICI’ nın yeniden ürün teslimi sorumluluğu olmadığını ALICI kabul ve taahhüt eder.
 • 6. ALICI’ nın cayma hakkını kullandığı durumlarda ya da siparişe konu olan ürünün çeşitli sebeplerle teslim edilememesinden kaynaklı ALICI’ ya bedel iadesi gereken durumlarda, satın alma esnasında yapılan ödeme yöntemine uygun şekilde iade edilecektir.
 1. GENEL HÜKÜMLER
 • 1. ALICI, SATICI’ya ait www.saatolog.com.tr alan adlı internet sitesinde satışa arz edilen sözleşme konusu ürünün/lerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi vererek satın alma yaptığını kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI’nın; mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel Ön Bilgilendirme formunu okuyup elektronik ortamda teyit etmesiyle, SATICI tarafından ALICI’ ya “ürün/mal satış hizmeti verilmesindeki yöntemi, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini” doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • 2. Mesafeli satış sözleşmesine konu ürün(lerin) teslimatı için ürün(lerin) bedelinin ALICI’ nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, teslim edilmemiş ürün ve dijital içerikler için SATICI ürünün teslim yükümlülüğünden kurtulur. Teslim edilmiş dijital içeriklerin satış bedelinin ödenmemesi halinde SATICI’ nın faiz ve masraflara ilişkin alacak hakları saklıdır.
 • 3. İşbu sözleşme ile sahip olunan hak ve yükümlülükler, ALICI’ ya ait olan, kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü şahsa devredilemeyen hak ve yükümlülüklerdir. Aynı üyeliğin birden fazla kişi tarafından kullanılması sebebiyle hak ve güvenlik ihlalleri doğabileceğinden, üyelik şifre/parolanızı başkasıyla paylaşmayınız. SATICI’ nın bu durumu tespit etmesi halinde hiçbir gerekçe göstermeden ALICI’ nın üyeliğini silme hakkı olduğunu taraflar kabul, beyan ve taahhüt ederler. Bu sebeple oluşabilecek zararlardan SATICI sorumlu değildir. SATICI, üyeliği herhangi bir sebeple sona eren ALICI’ nın sonradan yapacağı üyelik başvurusunu kabul etmeyebilir.
 • 4. ALICI’ nın herhangi bir dijital içerik satın alması halinde dijital içeriklerin işlevselliğini etkileyecek teknik koruma önlemleri, web browser ayarları ve SATICI’ nın bildiği ya da makul olarak bilmesinin beklendiği, dijital içeriğin hangi donanım ya da yazılımla birlikte çalışabileceğine ilişkin bilgiler satın alınan ürünün ‘www.saatolog.com.tr ‘da satışa sunulduğu sayfadaki tanıtım içeriğinde yer almaktadır.
 • 5. ALICI’ nın elektronik cihazının ürünü çalıştırmaya yeterli donanıma sahip olmaması veya web browser ayarlarının uygun olmaması hallerinden SATICI sorumlu tutulamaz. ALICI’ nın ihtiyaç duyacağı tarayıcı için yüklenmesi gereken uygulamaları yüklemek ALICI’nın sorumluluğundadır.
 • 6. ALICI’ nın ‘www.saatolog.com.tr internet sitesi üzerinden veya SATICI’ nın sahibi olduğu uygulamalar ile e-dergi satın alması durumunda, bu e-dergileri sadece SATICI Web Sitesi üyelik hesabı veya SATICI’ nın uygulaması üzerinden erişim sağlayarak kullanabileceğini bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI, aynı e-derginin farklı gerçek veya tüzel kişilere ait internet siteleri veya uygulamalarında bulunması ve buralarda da kullanmak amacıyla satın aldığı iddiasında bulunamayacağını, farklı mecralarda aynı dergiyi tekrar satın alması gerekeceğini bildiğini şimdiden kabul, beyan ve taahhüt eder.
 1. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI
 • 1. Web Sitesi dahilinde erişilen, bu Web Sitesi’nin veritabanı, arayüzü, tasarım, metin, görseller, imge, logo, html kodu ve diğer kodlar gibi (bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) her türlü resim, metin, makale, görsel ve işitsel imgeleri, dosyaları, kod yapıları, katalogları, satın alınan e-dergi, basılı dergi ve diğer satın alınan, satışta olan ürünler de dahil olmak üzere tüm telif haklarına konu online, basılı veya diğer ürünler SATICI  adına kayıtlı olup, kullanım pazarlama hakları alınmış olsun veya henüz sertifikalanmamış yenilik olsa dahi telif hakları, satış pazarlama hakları SATICI’ ya aittir. ALICI satın aldığı ürünleri doğrudan veya dolaylı olarak, kar amacı gütmeden veya ticari amaçla,  tekrar üretemez, kopyalayamaz, çoğaltamaz.
 1. MÜCBİR SEBEP HALLERİ
 • 1. SATICI, tarafların iradesi dışında gelişen, gerekli özenin gösterilmesine rağmen önlenemeyen olaylar olarak yorumlanan, önceden öngörülemeyen ve borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici (bunlarla sınırlı olmamak üzere; doğal afet, savaş, yangın, grev, ayaklanma, pandemi, kötü hava koşulları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelen her türlü arıza, elektrik kesintisi, aksaklık vb.) hallerin oluşması gibi mücbir sebep halleri nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumun öğrenilmesi ve mücbir sebeplerin ortadan kalkmasına müteakip ALICI’ ya karşı olan yükümlülüklerini tamamlayacağını kabul eder. ALICI’ nın abonelik kapsamında olan basılı dergi ve e-dergilerin üç aylık süreli yayın olduğunu, bu ürünlerin web sitesinin yayında olduğu süre boyunca erişilebileceğini, web sitesinin hizmet verememesi durumunda ALICI’ nın üyelik hesabına tanımlanmış geriye dönük yayımlara ALICI tarafından erişilemez kalabileceğini ALICI kabul ve taahhüt eder.
 1. CAYMA HAKKININ KULLANILMASI VE İSTİSNAİ HALLER
 • 1. Mücbir sebep halleri haricinde, satın alınan her ürünün teslimine kadar geçecek süre içerisinde ALICI’ nın sözleşmeden cayma hakkı vardır. İşbu sözleşmenin 8.2. maddesinde sayılanlar ilgili mevzuat maddelerine göre geri iade edilmesi mümkün olmayan ürünler hariç olmak üzere; satın alınan ürünün ALICI’ ya tesliminden itibaren 14 (ondört) gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. ALICI, cayma hakkını kullanmak isterse; SATICI’ nın Web Sitesi’ nin iletişim bölümünde yer alan e-posta adresine cayma hakkını kullanmak istediğine dair mail göndermesi ile sözleşmeden dönebilir. ALICI, cayma bildiriminin SATICI’ ya ulaştığı tarihten itibaren 10 (on) gün içinde satın aldığı ürünü geri göndermek zorundadır. ALICI ürünü iade ederken, SATICI’ nın ürünü teslim ettiği anlaşmalı kargo şirketi ile iade edecektir. Aksi taktirde iade kargo ücreti ALICI’ ya aittir. Cayma hakkının kullanıldığına ilişkin bildirimin SATICI’ ya ulaştığı tarihten itibaren 14 (ondört) gün içinde; mal veya hizmetin teslim masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeler, ALICI’ nın satın alırken yapmış olduğu ödeme aracına uygun şekilde iade edilecektir.
 • 2. 29188 sayılı Mesafeli Satış Sözleşmeler Yönetmeliği ‘nin 15. maddesi uyarınca ALICI ile SATICI arasında yapılan aşağıda yer alan sözleşmelerde cayma hakkı kullanılamaz;
  • 2.1. Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
  • 2.2. Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.
  • 2.3. Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.
  • 2.4. Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.
  • 2.5. Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.
  • 2.6. Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.
  • 2.7. Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.
  • 2.8. Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.
  • 2.9. Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.
  • 2.10. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
 • 3. Satışa konu ürünün abonelik kapsamında olmayan basılı dergi veya Dijital içerik olan e-dergi gibi elektronik ortamda tüketiciye anında teslim edilen ürünler kapsamında olduğu için teslimat sonrası ALICI cayma hakkını kullanamaz. Ürünün, kargo şirketinde taşıma halinde olduğu sırada cayma hakkının kullanılması durumunda ürün teslim alınmadan aynı kargo şirketi ile SATICI’ ya geri gönderilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde, ürünün cayma hakkının kullanılamayacağı ürünlerden olması durumunda cayma hakkı kullanılamaz.
 • 4. İşbu “Mesafeli Satış Sözleşmesi” kapsamında ALICI “Cayma Hakkının Kullanılması” hakkında yeterince bilgilendirildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 1. BİLDİRİMLER VE DELİL SÖZLEŞMESİ
 • 1. ALICI ve SATICI, işbu mesafeli satış sözleşmesinde bahsedilen elektronik posta adreslerinin tebligat adresi olduğunu, kanunların zorunlu tuttuğu durumlar haricinde tüm bildirim ve tebligatların ALICI’ nın bildirdiği elektronik posta adresine yapılacağını ve yöneltilecek tüm bildirim/tebligatların geçerli olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • 2. Taraflar, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda SATICI’ nın veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve sistem kayıtlarının, email ortamında yapılan konuşmaların, resmi defter ve ticari kayıtlarının, e-arşiv kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.
 1. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME
 • 1. İşbu sözleşmeden kaynaklı uyuşmazlıklarda, sözleşmenin yorumlanmasında Türk Hukuku uygulanır. ALICI, işbu Sözleşme’den doğabilecek uyuşmazlıklarda ilgili kurumlar tarafından belirlenen parasal sınırlar kapsamında kendisi veya SATICI’ nın yerleşim yerinde bulunan İl ve İlçe Tüketici Hakem Heyetlerinde; belirtilmiş olan parasal sınırları aşması durumunda ise kendisi veya SATICI’ nın yerleşim yerinde bulunan Tüketici Mahkemelerinde dava açabilir.
 1. YÜRÜRLÜK
 • 1. ALICI, Site üzerinden verdiği siparişe ait ödemeyi gerçekleştirdiğinde işbu Sözleşme ve ayrılmaz parçasını oluşturan www.saatolog.com.tr sitesinde yazılı tüm koşulları, sözleşmeleri (cayma hakkı metni, site kullanım sözleşmesi, üyelik sözleşmesi, kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnini) okuyarak kabul ettiğini; satışa konu Ürün/Ürün’ler ile ilgili Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ nin 5. maddesinde yer alan tüm bilgileri satın alma işlemi yapmadan önce ön bilgilendirme formunda okuyup elektronik ortamda kabul etmiş ve ayrıca işbu Sözleşme hükümlerine riayet edeceğini kabul ve taahhüt eder.

İşbu Sözleşme, ALICI tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş olup yürürlüğe girmiştir. Sözleşmenin bir nüshası ALICI’ nın üyelik hesabında belirtmiş olduğu email adresine  satış işleminin onaylanmasıyla gönderilecektir.

TARİH

SATICI ALICI