“Asla durma!” sloganını kullanan marka, kurulduğu günden bu yana yalnızcaGlashütte’nin en yüksek kalite ölçütlerine göre üretilmiş elle kurmalı veyaotomatik mekanik ...